Stichting

Stichting

Adres: Paternosterstraat 47, 1811 KG Alkmaar

 • Kvk: 34254044,
 • Bank: NL 89 INGB 0002 4042 12
 • BIC/SWIFT-code: INGNL2A
 • VAT/BTW: 8168.79.795

Het bestuur

 • Voorzitter – Ernst van Bemmelen
 • Penningmeester – Dietrik Emmens
 • Secretaris – Hans Visser
 • Lid – Tineke v. Wolfswinkel
 • Lid – Ton vd. Kieft

Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden.

Doelstelling en te verrichten werkzaamheden

La Sfera Armoniosa, opgericht in 1992, is een muziekensemble dat haar voornaamste focus legt op Historically Informed Performance Practice (HIPP). La Sfera Armoniosa zet zich in voor het behoud van historische instrumenten en speelwijzen. het introduceert de schoonheid van natuurtrompetten, historische speeltechnieken en darmsnaren bij gevestigde musici en publiek, maar laat ook de nieuwe generatie musici in aanraking komen met de pracht en de geschiedenis van deze muziek. De artistieke leiding is in handen van Mike Fentross. Het ensemble is samengesteld uit een combinatie van ervaren musici en jonge toptalenten.

La Sfera Armoniosa heeft drie doelgroepen voor ogen waar zij zich met name op wil richten de komende jaren:
1) liefhebbers van klassieke muziek
2) liefhebbers van historie
3) nieuwe bezoekers

Wijze van verwerving van inkomsten

La Sfera Armoniosa ontvangt haar inkomsten van:

 • Een structurele, jaarlijkse bijdrage van de Gemeente Alkmaar
 • Lokale fondsen
 • Landelijke fondsen
 • Kaart verkoop concerten
 • Uitkoopsommen concerten
 • Verkoopopbrengsten CD’s
 • Sponsoring van commerciële partijen
 • Vrienden van La Sfera Armoniosa

Beheer en besteding vermogen

Het vermogen wordt beheerd door het zakelijk management van La Sfera Armoniosa, onder toezicht van het bestuur. Het bestuur houdt toezicht op basis van kwartaal bijeenkomsten, jaarverslagen en een beknopte kwartaalrapportage, waar de geldstromen worden toegelicht en geanalyseerd. Uitgangspunt is jaarlijks een bescheiden positief saldo te genereren, ten einde enige buffer aan te houden.

Contact

Artistiek leider

Management

Henri van de Vall
henri@lasfera-armoniosa.com

Bestuur Stichting La Sfera Armoniosa

Paternosterstraat 47, 1811 KG Alkmaar

Ernst van Bemmelen, voorzitter

KvK: 34254044
Bank: NL 89 INGB 0002 4042 12
BIC/SWIFT-code: INGNL2A
VAT/BTW: 8168.79.795

Onze nieuwsbrief

Wilt u als eerste op de hoogte zijn van nieuwe concerten van La Sfera, veranderingen in de programmering, of van onze nieuwe plannen?
Schrijft u zich dan in op onze Nieuwsbrief door hieronder uw naam en e‑mailadres in te vullen.
Wij gebruiken uw e‑mailadres uitsluitend om u onze Nieuwsbrief te kunnen sturen en maken hem verder niet openbaar.